Terapiforløb

Ønskes METAsundhedanalyse skal du afsætte ca. 90 min. til første session. Efterfølgende sessioner varer 60 min.

 

 

1. session

 

Hvis du ikke allerede har arbejdet med METAsundhed under dit kræftforløb, vil jeg anbefale vi starter med det. Her vil jeg forklare dig omkring principerne og lave en METAsundhedanalyse over din diagnose. 

Du vil også lære en teknik du kan bruge når du får angst. Denne teknik er især god til om aftenen, når du ikke kan falde i søvn pga. forstyrrende tanker og angst. Eller hvis du vågner om natten med angst.

Du kan læse om METAsundhed her.

 

2. session 

 

Her vil vi bruge EFT (emotional freedom technique - også kaldet tankefeltterapi) til at forløse de første følelser, omkring at noget var ”galt” i kroppen. Dernæst traumet omkring at få diagnosen. Jeg vil også lære dig hvordan du selv kan bruge EFT derhjemme.

 

Du kan læse om EFT her.

 

3. session

 

Her vil jeg lære dig teknikken TRE ( spændings- og traumeforløsende øvelser).

TRE er utroligt effektivt til at forløse traumer, samt fjerne stress og angst.

Udførelse af TRE jævnligt giver desuden mere energi og gør en mere glad. 

Den tager ca. 35-40 min. at udføre, og du skal helst lave den 2 gange ugentligt derhjemme. 

Du kan læse om TRE her​.

 

4. session

 

Her bruger vi igen EFT til at forløse andre aspekter af din angst, eller negative følelser omkring kroppens fysiske forandringer, efter operation og kemoterapi.

 

 

5. session

 

Opfølgning af TRE. Jeg sikrer mig at du laver øvelserne ordentligt, og hjælper dig igennem hvis der er nogle udfordringer.

 

 

De 5 første sessioner ligger tæt på hinanden. Gerne med en uges tid eller to imellem.

 

 

6. session

 

Den sidste session i forløbet ligger ca. en måned efter 5. session. Her arbejder vi igen med TRE og jeg ser hvordan din udvikling med øvelserne er forløbet, og om du har nogle udfordringer jeg skal hjælpe dig videre fra.

Det er vigtigt du laver dit hjemmearbejde for at få gode resultater. 

Da ingen forløb er ens, kan vi sammen vurderer efter 6. session om der stadig er behov for flere sessioner.  

 

 

Alle sessioner kan foregå på Skype

Jeg tilbyder også healing og fjernhealing, hvis du vil gøre noget ekstra godt for dig selv.

Du kan læse mere om healing her.

 

METAsundhed

METAsundhed er baseret og udviklet på baggrund af Dr Ryke Geerd Hamer oprindelige teorier, som han kaldte ”The New Medicine” – eller ”New German Medicine”.

I 1978 dør Dr Hamers 17-årig søn ved en skudulykke. Sønnen dør i armene på Dr Hamer.

6 mdr. senere opdager Dr Hamer at han har testikelkræft, og han begynder at undersøge muligheden for en sammenhæng mellem kræften og hans søns død.

Han går i gang med en forskning der ender med at strække sig over 20 år og med over 30.000 patientcases.

Dr. Hamer døde i 2017 i en alder af 82 år. 

METAsundhed handler om vores krops biologiske respons på chok og traumer.

Alle chok/traumer der ikke forløses med det samme ”lagres” nemlig forskellige steder i kroppen, afhængig af temaet for chokket. For eksempel er temaet for kræft i mælkekanalen separation og i mælkekirtlen er det bekymring.

Afhængig af hvor kræften er, vil den også reagerer anderledes.

I mælkekirtlen bliver knuden mindre i reparationsfasen og forsvinder til sidst. I mælkekanalen vokser knuden i reparationsfasen og bliver oftest indkapslet. Knuden i mælkekanalen kan dog også blive mindre og forsvinde helt, eksempelvis ved amning, eller en fuldstændig forløsning af chokket.

Det samme gælder alle øvrige organer i kroppen. Her reagerer vævet ligeledes forskelligt i organerne - i henholdsvis stress og reparationsfasen

Alle chok kan desuden ses som afmærkninger i hjernen, hvor placeringen i hjernen hænger sammen med et bestemt organ. Det vil sige at hvis man scanner kvinder med brystkræft vil alle have en afmærkning det samme sted i hjernen.

Man kan desuden se på scanningen hvorvidt dette chok er i reparations- eller stressfasen.

Der er ikke mange idag der ved hvordan disse scanninger aflæses, men det er heldigvis heller ikke nødvendigt, for man kan sagtens arbejde med METAsundhed alligevel. De vigtigste informationer er kroppens symptomer. Men jeg synes det er virkelig spændende at disse chok ligefrem kan ses på scanninger.

Da jeg fik min diagnose i 2011 sendte jeg mine scanningsbilleder til Dr. Hamer, og efter talte vi i tlf sammen om hans vurdering af billederne. Det var meget spændende, og føles idag som et privilegium.

Faserne i METAsundhed

1. Normalt helbred. Organet/vævet stadig er i sin normale raske tilstand

2. Konfliktchok/UDIN. UDIN står for Uventet, Dramatisk, Isolerende og Ingen strategi. På et CT scanningsbillede vil man nu kunne se ringe på den del af hjernen, som chokket associeres med.

3. Konflikt/stressfase – den kolde fase. Denne fase følger altid efter konfliktchokket – her dominerer det sympatiske nervesystem, og følgende symptomer er typiske for den fase.

 • Forandringer i organ/væv

 • Spændt muskulatur

 • Søvnproblemer

 • Kolde hænder og fødder – skyldes at blodårerne trækker sig sammen

 • Højere blodtryk - øget puls

 • Højere glukoseindhold i blodet

 • Højere adrenalinindhold i blodet

 • Nedsat appetit – vægttab

 • Hård afføring​

 Der kommer celletilvækst, cellenedbrydning eller uregelmæssigheder i organets, vævets eller kropsdelens funktion. Hvilken proces afhænger af, hvilket hjernelag konflikten og organet tilhører.

4. Konfliktløsning. Hvis man oplever, at der kommer en løsning på konflikten, omvendes processen i kroppen. Løsningen sker enten på det praktiske, følelsesmæssige eller åndelig plan.

5. Reparations/helbredelsesfase A - den varme fase. I reparationssfasen også kaldet den varme fase, ses blandt andet følgende symptomer i kroppen:

 • Ro på tankerne og stort behov for at tale om det

 • varme hænder og fødder

 • feber og infektion

 • stort søvnbehov og enorm træthed

 • diarre

 • Det er denne fase man føler sig syg.​

 • I denne fase opleves også flere smerter end i stressfasen (fase 3)

6. Reparations/helbredelses-top. Ved en længerevarende konflikt/stressfase kan man opleve en reparations-top. Her kan man opleve:

 

 • Forværring af symptomer

 • kramper

 • rystelser

 • dårlig mave

 • kraftig hovedpine

 • Hævelser pga. øget væske til det berørte område

7. Reparations/helbredelsesfase B. I denne fases fortsættes reparationen og følgende kan opleves:

 

 • at man tisser meget, derfor kaldes fasen også for tissefasen.

 • Klar forbedring af ens symptomer

 • Smerterne aftager

1. Normalt helbred. Organet/vævet er vendt tilbage til sin oprindelige raske tilstand

Ønsker du at læse mere om METAsundhed kan jeg anbefale følgende bøger:

Din intelligente krop af Susanne Billander 

Fra kræft til kraft af Dagfrid Kolås, Bent Madsen og Trine Helgerud

Forstå kroppens intelligens af Johannnes R. Fisslinger og Lars Mygind

METAfys af Lisbeth Lundgaard

 

EFT

EFT - Emotionel Friheds Teknik

EFT er en effektiv terapeutisk metode til, at ophæve blokeringer i kroppens energi. 

EFT kaldes også "tapping" hvilket kommer af man tapper eller banker blidt med fingrene på nogle udvalgte punkter. Disse punkter er endepunkterne på meridianbanerne i kroppens energisystem, de samme punkter bruges også i akupunktur.

Igennem vores liv oplever vi alle forskellige emotionelle problemer og traumer, i større eller mindre grad. Hvis disse ikke forløses helt, skaber de blokeringer i vores energi, som dermed kan forårsage sygdom, samt både fysiske og psykiske symptomer, som f.eks. smerter og angst. Det kan du læse mere om her.

Man ved idag at krop, sind og følelser er tæt forbundet og påvirker hinanden. Og EFT beviser det - for når man banker på kroppens punkter mens man fokuserer på fx svære følelser eller  smerter, så lindres og forløses de  lidt efter lidt.

 

TRE

TRE ®  Trauma and tension release exercise ​ (spændings og traumaforløsende øvelser)

TRE er en selvhjælpsmetode der består af syv simple øvelser der aktiverer en mekanisme i kroppen, rysten eller vibration. Denne rysten er en del af en medfødt evne til at regulere kroppens og psykens spændingsniveau.

Det at ryste efter vi har været udsat for et traume er en naturlig reaktion som alle pattedyr har, men de fleste mennesker har undertrykt denne reaktion og derfor har vi brug for at genlære den. Når kroppen ryster forløses spændinger, og hermed også stress og traumer der er lagret i kroppen. Hermed hjælpes kroppen tilbage i sin naturlige balance.

Metoden er udviklet af den amerikanske stress- og traumeterapeut David Berceli. Under ophold i konfliktfyldte områder, oplevede han hvordan befolkningen reagerede på de traumatiske oplevelser.

Nogle rystede spontant, men der var også mange der ikke havde denne reaktion. Han oplevede også at denne naturlige reaktion var kulturbestemt.

Dette fik ham til at interessere sig mere for body/mind sammenhængen og videreuddanne sig inde for området. Senere udviklede han så behandlingen TRE.​

 
 

Healing

Jeg healer ikke ud fra et bestemt system, men intuitivt.

Under healingen oplever de fleste at der kommer ro på tankerne og kroppen bliver tung, rolig og afslappet.

 

Du kan dog også opleve milde smerter forskellige steder i kroppen eller hovedet, samt komme i kontakt med svære følelser og minder der er klar til at blive sluppet. Måske mærker du fine vibrationer og strømninger. Alt er helt normalt og helt som det skal være. 

Healing er lige effektivt om du kommer hos mig, eller ligger hjemme hos dig selv.

Efter healingen er det vigtig du drikker godt med vand.

Læs klientudtalelser om fjernhealing her.

Balancehuset

Nygade 12A

4300 Holbæk

 • Facebook
 • Instagram